Zo gebruik je open innovatie om versnelling te brengen in de stedelijke ontwikkeling

Door: Kurtosis

Van een eerste idee tot het moment dat de eerste paal wordt geslagen duurt ontzettend lang, gemiddeld wel zeven jaar. En dan hebben we het niet eens over grootschalige transformaties. Veel vertraging ontstaat al in de ideefase en planvorming. En daar valt juist veel tijd te winnen met een snelle, integrale toets.

Informatie is nu vaak versnipperd en niet gemakkelijk samen te brengen waardoor het heel tijdrovend is om een eerste indruk te krijgen van de haalbaarheid van een plan. En het helpt ook niet mee dat gemeenten weinig capaciteit hebben en er verschillende afdelingen (ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu, etc.) na elkaar aan zet zijn, in plaats van een gestroomlijnd beoordelingsproces.

Voor Kurtosis en Apto Architects reden om de handen ineen te slaan en te verkennen hoe dit versimpeld kan worden. Zo ontstond het idee voor een tool die alle planologische procedures, vergunningen, vereiste onderzoeken en plankaarten op één overzichtelijke plek samenbrengt en het idee daaraan toetst.

De crux voor een werkende tool is dat het is gebaseerd op gevalideerde data, standaarden en normen. Naast een data-technische oplossing vraagt dit ook om het kritisch tegen het licht houden van de huidige werkprocessen, de gehanteerde uitgangspunten en toetsingscriteria, de rekenmodellen, de toegankelijkheid van de bronnen en de taxonomie.

Momenteel verkennen we daarom met verschillende gemeenten en omgevingsdiensten hoe we samen het open innovatieproces kunnen versnellen en van een goede demo naar een schaalbare en gedragen oplossing te komen.

Dit doen we door verschillende expertises te betrekken uit de markt en binnen de overheid, zoals gemeenten en omgevingsdiensten.