Welke overheid willen we? 

Als digitalisering en technologisering alles veranderen, hoe verandert dan de overheid? Als we terugkijken naar de vorige industriële revolutie (en naar de industriële revoluties daarvoor) zien we dat uiteindelijk ook de publieke sector en het openbaar bestuur anders functioneren door de impact van die industriële revolutie. Zo leidde in de vorige industriële revolutie de uitvinding van stoommachine tot grote fabrieken. In veel van die fabrieken werden arbeiders als slaven behandeld en als reactie daarop ontstond een beweging van arbeiders die zich verzetten tegen de manier waarop ze werden uitgebuit. Deze arbeidersbeweging eiste invloed in de politiek, waarna in grote delen van Europa uiteindelijk het algemeen kiesrecht werd ingevoerd.  

Grote verandering 

We leven nu in een vergelijkbare tijd van grote verandering als een eeuw geleden. En ook nu verloopt de transitie met horten en stoten. Het is dus niet de vraag of, maar hoe en wanneer politiek en bestuur veranderen. 

Er zijn natuurlijk ook grote verschillen. Deze industriële revolutie gaat over wat anders dan de vorige. En leidt tot constante verbondenheid met elkaar, gaat over flexibiliteit en over betekenis. Met alle voor- en nadelen die daarbij horen. De vraag is wat dat betekent voor de manier waarop regio’s, steden en dorpen worden bestuurd. Wat is het effect op de rollen van algemeen en dagelijks bestuur en voor de invloed van inwoners en andere belanghebbenden? En vooral, hoe willen wij dat het bestuur van de wereld waarin wij leven wordt georganiseerd? Wat vinden wij belangrijk? Welke waarden willen we daarin terug zien? 

Daarover moeten we met elkaar in gesprek. Want het is onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. We zijn dus blij dat we daarin de gedeelde interesse en de samenwerking met GovTechNL hebben gevonden. Samen met u willen we een manifest opstellen waarin we vastleggen hoe wij willen dat de overheid van de toekomst er uit zou kunnen zien. Niet als blauwdruk, maar als wensbeeld. Om samen naar toe te werken.  

Jan-Willem Wesselink 

Programmamanager Future City Foundation 

Hier kunt u aan mee doen. Want we organiseren in 2024 samen dat gesprek. Met u. Om te beginnen op donderdagmiddag 7 maart bij GovTechNL in Den Haag. Daar organiseren Future City Foundation en GovTechNL samen een unconference-sessie als start van het manifest. De eerste van een jaar lang sessies en (online) bijeenkomsten. Voor meer informatie of het aanmelden, klik hier.