Van pilots naar impact. Hoe zorg je voor opschaling?


In ons recente webinar, nu zichtbaar boven deze tekst, hebben we een diepgaande discussie gevoerd over de ‘Pilot Paradox in het Sociaal Domein’. We hebben ons gericht op de cruciale vraag: hoe kunnen we de overgang maken van pilots naar echte impact in gebieden zoals armoedebestrijding, gezondheid en kansengelijkheid?

Tijdens het webinar deelden de studenten van de Erasmusuniversiteit hun onderzoek over het dashboard klantsignalen, wat een nieuw licht wierp op de huidige uitdagingen en mogelijkheden binnen het sociaal domein. De Erasmusstudenten deden onderzoek naar de pilotparadox in opdracht van de Staat van de Uitvoering en hebben daarmee het ‘dashboard klantsignalen’ als case onderzocht. Ook was er een intrigerende presentatie van Peter van Waart van de Hogeschool Rotterdam en een afstudeerder over het ‘Financieel Paspoort’.

Het was een interactieve sessie, met ruimte voor vragen en het delen van persoonlijke ervaringen rondom de uitdagingen bij het opschalen van pilots. Deze discussie was niet alleen verrijkend, maar bood ook een platform voor deelnemers om van elkaar te leren en netwerken op te bouwen.

Bekijk de webinar hierboven voor een volledig overzicht van de besproken onderwerpen en inzichten.