Talking Traffic groeit door

Wegbeheerders, verkeersdeelnemers, hulpdiensten, smart city-organisaties en commerciële partijen omarmen de toepassingen van Talking Traffic steeds nadrukkelijker. Zo is de tweede tranche iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) bijna overtekend door de grote hoeveelheid aanvragen vanuit overheden. En worden inmiddels de eerste stappen gezet voor realisatie van nieuwe functionaliteiten, bijvoorbeeld om route-adviezen af te kunnen stemmen op de gemeten luchtkwaliteit, of om voertuigen te kunnen toelaten in zero-emissie zones (of juist niet). Het laat zien dat de gedachte achter Talking Traffic – op basis van real time data kun je weggebruikers beter informeren en kun je beter registreren én sturen op wat er daadwerkelijk buiten op straat gebeurt – springlevend is én een groeiende groep gebruikers en bedrijven aantrekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *