Vooruitblik Smart City Expo World Congress 2024 – Voorstellen voor het presenteren van Nederland in Barcelona