Project LIVE – elke vierkante meter optimaal benut

Bij de (her)ontwikkeling of -inrichting van een straat, wijk of gebied staat de leefbaarheid
voorop. Maar hoe pak je dit aan, als ruimte schaars is? Uitdagingen stapelen zich op, maar
je kunt elke vierkante meter slechts één keer benutten.

Binnen project LIVE heeft de gemeente Amersfoort met haar project
partners aangetoond dat met diverse data een integraal beeld ontstaat dat helpt bij de
besluitvorming. Door (beoogde) aanpassingen en scenario’s vooraf zichtbaar te maken
in een 3D-omgeving, kan de impact op de leefbaarheid, waterhuishouding, biodiversiteit
en zelfs woongeluk in beeld worden gebracht. Een slimme tool om afgewogen de juiste
beslissingen te nemen en elke vierkante meter optimaal te benutten.

LIVE combineert data in een 3D-omgeving. Zo ontstaat integraal en visueel inzicht in de huidige stand van zaken van een wijk of gebied dat moet worden herontwikkeld of heringericht. Door nieuwe stedenbouwkundige of groenplannen toe te voegen, worden de gevolgen van deze mogelijke ingrepen direct zichtbaar. Zowel ruimtelijk als financieel én op het gebied van leefbaarheid. Alle stakeholders die betrokken zijn bij de herontwikkeling of herinrichting maken gebruik van dezelfde actuele informatie via de 3D-omgeving, waardoor efficiënter kan worden samengewerkt. Ook kunnen eenvoudig nieuwe scenario’s worden uitgedacht en de effecten voor de leefbaarheid en haalbaarheid worden getoetst.

Op 23 mei vertelt project LIVE graag hoe dit in de praktijk werkt op de Slimme Stad Parade op 23 mei. Benieuwd naar dit project en/of andere projecten die worden getoond die dag? Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden!

Meer willen lezen?