Gezond stedelijk leven – Hoe kunnen we gezamenlijk meer impact maken?

DMI Centre Barchman Wuytierslaan 10, amersfoort, utrecht, Nederland

Tegen 2030 leeft meer dan 80% van de Nederlandse bevolking in een stedelijke omgeving. De noodzaak om gebieden snel te ontwikkelen en nieuwe woningen te realiseren is daarmee groot. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, veilige en duurzame voedselketens en schaarse grondstoffen. Maar bovenal moet er aandacht zijn voor de gezondheid enLees verder »Gezond stedelijk leven – Hoe kunnen we gezamenlijk meer impact maken?