Moral Smart City; een beter debat

Bron: Moral Smart City; een beter debat (fontys.nl)

De groeiende belangstelling voor gemeenten in het transformeren van steden in smart cities, maakt dat er in toenemende mate technologische ingrepen in het stedelijke weefsel plaatsvinden. Die ingrepen -vaak gericht op het efficiënter inrichten van logistieke, energie-technische or ruimtelijke processen- hebben impact op de sociale, culturele en maatschappelijke structuren.

De ethische aspecten van smart cities staan maar spaarzaam op de beleidsagenda. Eveneens wordt daarover nauwelijks een publiek debat gevoerd. Dat terwijl de toenemende inzet van nieuwe technologie door decentraal bestuur (denk aan slimme surveillance systemen of voorspellende algoritmes) noopt tot betere morele afwegingen rondom manieren waarop technologie wordt ingezet in stedelijke processen.

Ze bouwen in dit onderzoek aan een genuanceerde strategie om een breed debat te voeren over slimme stedelijke ontwikkelingen en inclusieve besluitvorming te bevorderen. Dit doen ze door stedelijke ethische commissies, burgerparticipatie, lokale bestuursorganen en mediaorganisaties uit zeven Nederlandse steden aan elkaar te koppelen. In het onderzoek focussen ze hierbij op journalisten in –met name lokale – media willen graag de rol van ‘vierde macht’ vervullen rondom techno-ethische thema’s, maar vooralsnog ontbreekt het hen aan handvatten om dit op een meer verdiepende publieksgerichte manier te doen.

We ambiëren met dit project bij te dragen aan een strategie om burgers blijvend te laten meedoen met inclusieve besluitvorming die de slimme stad van de toekomst moet vormgeven.

Dit onderzoek laten ze zien op de Slimme Stad Parade op 23 mei! Wil je dit niet missen en/of nog meer weten wat er die dag getoond wordt? Klik hier