Meldingen openbare ruimte voorkomen met Slim Melden

Tekst: Bas Vanmeulebrouk, Roelof Schram & Ton de Nooij, Civity

Tijd voor een korte geschiedenisles in de slimme stad. Inmiddels is het bijna tien jaar geleden dat klanten van Civity begonnen met het publiceren van open data via dataplatform.nl. Veel van de datasets die op dit portaal gepubliceerd werden, hadden (en hebben nog steeds) betrekking tot objecten in de openbare ruimte. Het gebruiken van deze datasets om het meldingen openbare ruimte proces te verbeteren was een logische vervolgstap. Uit dit idee ontstond de Slim Melden-applicatie, die al heel wat jaren burgers op een laagdrempelige manier in staat stelt problemen of aandachtspunten in de openbare ruimte door te geven aan de gemeente.

Even doorspoelen naar vandaag. Veel van die objecten in de openbare ruimte zijn inmiddels “slim” geworden: ondergrondse afvalcontainers weten zelf wel hoe vol ze zijn, sensoren in het wegdek meten de wegdektemperatuur en lantaarnpalen kunnen zelf doorgeven dat ze stuk zijn. Daarnaast beschikken we inmiddels over modellen die bijvoorbeeld overstromingen kunnen voorspellen aan de hand van weersvoorspellingen. Dus nu wordt het tijd voor de volgende stap: deze informatie gebruiken om te voorkomen dat een burger een melding openbare ruimte wil doen door alvast proactief een melding in Slim Melden (of een andere applicatie) te maken, idealiter met een omschrijving waarin staat wanneer het probleem volgens de planning verholpen wordt.

Daarmee wordt niet alleen een melding over openbare ruimte voorkomen (waarvan de afhandeling waarschijnlijk toch al is ingepland): belangrijker nog, het kan Slim Melden ook gebruikt worden om burgers op de hoogte te brengen van relevante problemen in de openbare ruimte. In plaats van dat de burger met een vuilniszak naar een volle ondergrondse afvalcontainer loopt, kan de burger in Slim Melden (of in een aan Slim Melden gekoppelde buurtapp) zien dat de afvalcontainer vol is en besluiten naar een andere container te gaan die nog niet vol is, of besluiten om even te wachten totdat de container geleegd is.

Toegegeven, de grote maatschappelijke opgaven lossen we hier niet meer op. Maar het is wel slim hergebruik van data en informatie die al wordt ingewonnen voor andere doeleinden. Het niet hoeven afhandelen van overbodige meldingen scheelt resources die elders nuttiger kunnen worden ingezet. En bovenal is het klantvriendelijk. Vraag dat maar aan de burgers die regelmatig met een volle vuilniszak een rondje door de buurt lopen op zoek naar een ondergrondse afvalcontainer die nog niet vol is.

Benieuwd naar de Slim Melden-app? Kijk op civity.nl voor alle informatie.