LOKAAL METEN

Lokaal Meten

Als we denken aan lokaal meten, waar denken we dan aan? Misschien in eerste instantie aan de sensoren die we willen inzetten. Of aan maatschappelijke vraagstukken waar we met behulp van metingen en dataverzameling nieuwe oplossingen willen vinden. Het kan nuttig zijn om nieuwe burgers hierbij te betrekken, maar hoe doe je dat? En hoe houd je mensen betrokken bij het project?

Vanuit de Lokaal Meten community willen we je op weg helpen met onze kennis en ervaringen. Lokaal Meten is een community die zich specialiseert in lokale initiatieven en projecten waar meten een rol speelt. Via dit kennisportaal willen we onze kennis en ervaringen delen en zo het opstarten, doorzetten en evalueren van lokale initiatieven vergemakkelijken.

Hieronder vind je het Lokaal Meten Canvas, met zaken die goed zijn om mee te nemen in een lokaal initiatief. Als je met je muis over een box beweegt, lees je meer over elk onderwerp. 

Onderaan de pagina kun je een lege canvas downloaden, die je voor jouw initiatief kunt invullen. Meer kennis en ervaringen zijn altijd welkom: sluit je aan bij de Community of Practice via deze link.

Lokaal Meten Canvas

Doelstellingen en voorwaarden

Wat zijn de doelstellingen, grondslagen en randvoorwaarden van het project?
Binnen welke kaders begeven we ons? AVG, DPIA, DEDA. Waar kan ik mee te maken krijgen? Wetgeving rondom sensoren, betrekken van inwoners. Kaders binnen organisatie.

Resultaten

Wat zijn de resultaten van het project?
Wat levert dit initiatief op? Hoe analyseer je de opbrengsten? Hoe maak je dit meetbaar?

Betrokkenheid

Wie zijn er op welke wijze betrokken bij het project?
Met wie, voor wie, door wie?
Participatiewijzer

Behoeften

Wat zijn de behoeften van de doelgroepen van het project?

Behoeften

Houd rekening met verwachtingen/eisen van deze betrokkenen. Voor wie doe ik het? Wat weet ik over de groep? Waarom willen zij meedoen?

Start

Wat is van belang voor de start van het project?
Binnen welke kaders begeven we ons: AVG, DPIA, DEDA? Waar kan ik mee te maken krijgen ihkv wetgeving, betrekken van inwoners, binnen de organisatie?

De projectreis

Wat is van belang in de beleving van betrokkenen in een project?
Bekijk ter inspiratie de Barometer Burgerparticipatie van Publiek Denken
Barometer Burgerparticipatie

Einde

Hoe sluit ik het project af?
Hoe borg ik het initiatief in mijn organisatie? Beheer & onderhoud. Wie is het aanspreekpunt?

Taken en activiteiten

Wat gaan we doen? Ervaring en expertise, communicatie en andere ingrediënten voor een goed project.

(nog te doen)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Projectontwerp

Hoe gaan we het doen?
Hoe organiseer ik activiteiten voor burger en bedrijf? Denk na over wat past bij de doelgroep. Zijn er experts op het gebied van één van de onderwerpen in deze canvas die ik kan raadplegen?

Belofte

Wat gaan we bereiken?

(nog te doen)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Verwachtingen

Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van dit project?
Voor wie doe ik het? Wat weet ik over de groep? Waarom willen zij meedoen?

Investering en kosten

Welke investeringen (financieel en anders) vereist dit project?
Wie zouden hieraan willen bijdragen? Subsidies Belanghebbenden binnen organisatie betrekken

Waarde(n)

Welke waarde(n) zijn van belang voor dit project en welke waarde levert dit project op?
Verbeteren van de relatie tussen burger en overheid is maar één voorbeeld.
Platform O

Tevredenheid

Wat is er nodig om tevredenheid te bereiken binnen dit project?

(nog te doen)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here