Nationale Klimaat Expo 2024

Expo Houten Meidoornkade 24, Houten, utrecht, Nederland

Hét totaal-evenement voor klimaatbestendige en biodiverse openbare ruimte. Een ultieme mix van urgente kennis en praktische oplossingen voor wateroverlast, hittestress, extreme droogte en de toekomst van onze leefomgeving. De Nationale KlimaatLees verder »Nationale Klimaat Expo 2024