Lessons learned excursie Sittard-Geleen en Heerlen

Op 20 en 21 juni waren we in het zuiden om daar van Sittard-Geleen en Heerlen te leren.

De presentaties van deze dag willen terugkijken? klik hier

We hebben veel lessen geleerd op 20 en 21 juni 2024 in Heerlen en Sittard-Geleen en deze willen we graag met jullie delen! Op deze pagina vatten we de geleerde lessen samen:

Begrijp en spreek elkaars taal – In de proeftuin Zeeheldenbuurt in Sittard-Geleen en bij het ECCBT (Europees Centrum voor circulair bouwen en transformatie) zijn ze bezig met elkaars taal leren spreken. Hoe kan bijvoorbeeld een dataleverancier snappen wat een privacy officer bedoelt en zijn taal leren? Hoe kunnen we samen toewerken naar een gezamenlijk verhaal over de meerwaarde van circulair bouwen?


Gebruik data en visualisaties voor evenwichtige gesprekken – In de proeftuin Zeeheldenbuurt bleek dat data en visualisaties helpen om gesprekken te balanceren. Ze maken tastbaar en zichtbaar wat de waarde van groen is voor de gezondheid en hoe vergroening hittestress vermindert.

Integreer data en digital twins in gesprekken – Data en digitale tweelingen helpen om gesprekken te voeren die niet alleen fysiek maar ook sociaal van aard zijn. In het Koalepark zagen we bijvoorbeeld hoe veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte nauw met elkaar verweven zijn.

Betrek de inwoners actief – Luister naar de inwoners en betrek hen bij het smartcityverhaal, benadrukt Leon Geilen, wethouder van Sittard-Geleen. Zelfs als data laat zien dat er weinig zwerfafval is, is het belangrijk om via tools zoals Maptionnaire in gesprek te gaan met de bewoners en hun input op te halen, en dit over een langere periode te doen.

Omarm de geschiedenis van de regio – Zowel Sittard-Geleen als Heerlen omarmen hun eigen geschiedenis op unieke wijze. Sittard-Geleen toont trots dat ze altijd al voorop liepen met innovatie, terwijl Heerlen zich profileert als dé urban mining stad van Europa.

Vertrouw op de quadruple helix – Heerlen-Noord, de Brightlands Smart Services Campus, het consortium Regreeny en het ECCBT tonen hoe publieke en private samenwerking kan floreren door wederzijds vertrouwen. Ze laten zien hoe belangrijk het is om te luisteren naar en gebruik te maken van ervaringskennis van de inwoners.

Vertel het eerlijke verhaal – Sittard-Geleen, Brightlands Smart Services en Heerlen-Noord benadrukken dat fouten maken mag, zolang je ervan leert. Kritiek, zowel van excursiebezoekers als van inwoners, wordt als waardevol beschouwd.

Wees zichtbaar in de wijk – Initiatieven zoals ’t Kirske in Sittard-Geleen en de Sjpruutshop in Heerlen-Noord tonen hoe belangrijk zichtbaarheid in de wijk is en hoe dit indruk maakt en impact heeft.

Herzie de woningbouwpraktijken – In Heerlen-Noord werd het effect van ‘woningbouw als sorteermachine’ duidelijk en riep de vraag op waarom er geen spreidingswet voor sociale woningbouw is.

Leer op straat en uit de praktijk – De rondwandelingen door de Zeeheldenbuurt en door een oud tuindorp in Heerlen-Noord, evenals de uitleg over AI bij de AI-hub van Nederland op de Brightlands Smart Services Campus, tonen aan dat praktijkleren essentieel is.

Bezoek Heerlen of Sittard-Geleen – Neem contact op met Dennis, Marjolein en Iris om de echte Zuid-Limburgse gezelligheid, samenwerking en gastvrijheid te ervaren. Vergeet niet te genieten van het lokale gerecht ‘zoervleisj’ en de vlaai bij ’t Kirske.

De presentaties van deze dag willen terugkijken? klik hier