Lessons learned – City Deal Meetup

We hebben veel lessen geleerd op 18 januari en deze willen we graag met jullie delen! op deze pagina vatten we de geleerde lessen samen. Het gehele verslag willen lezen? Klik hieronder!

We hebben veel lessen geleerd op 18 januari en deze willen we graag met jullie delen!

Lessen voor een goede borging van een samenwerking
1. Borging op bestuurlijk en directieniveau: Zorg ervoor dat mensen tijd krijgen om deel te nemen aan een samenwerking. Betrek je collega’s bij een samenwerking, ook vanuit hun eigen organisatorische silo.
2. Zet de maatschappelijke opgave centraal: Zorg ervoor dat in een samenwerking en bij de inzet van digitalisering en data de maatschappelijke opgaven centraal staan. Breng daarin wel focus in qua projecten en maak aan de organisatie duidelijk waarvoor je kiest.
3. Maak successen zichtbaar aan elkaar en aan de buitenwereld – Door te laten zien wat er al is bereikt, ook al is dat laaghangend fruit, zorg je voor een gezamenlijk succes en een succes voor de samenwerking.
4. Zorg voor duidelijke rollen: Om het vertrouwen en de samenwerking te bevorderen zijn duidelijke rollen belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om in een proces duidelijk te hebben wie welke rol heeft, omdat je dan sneller kunt samenwerken en de belangen duidelijker worden.
5. Gemeenschappelijke taal: Zorg ervoor dat je elkaars taal begrijpt en ook kunt vertalen naar je eigen interne organisatie
6. Hou rekening met alle belangen: Het is cruciaal dat partners hun ambities en belangen duidelijk uitspreken om wederzijds begrip en ondersteuning te bevorderen.
7. Eigenaarschap als succesfactor: De gemeente of een nauw verwante uitvoeringsorganisatie moet eigenaar zijn van complexe problemen.
8. Deel kennis en kunde: Door een strategische samenwerking kun je efficiënter werken als organisaties en haal je externe kennis en kunde in huis.
9. Maak de samenwerking onderdeel van je organisatie: Laat duidelijk zien wat de externe partijen bieden en hoe het dagelijks werk kan versnellen.
10. Zorg voor een neutrale trekker: Je hebt vaak te maken met verschillende belangen, daardoor helpt een neutrale trekker die boven de partijen staat.

Lessen over de organisatie intern meenemen in de digitale transitie
1. Zet in op vraagarticulatie: Articuleer gezamenlijke vragen om eigenaarschap te creëeren. Zorg er zo voor dat een digitale oplossing aansluit bij een maatschappelijke opgave en een duidelijke vraag.
2. Hanteer een gezamenlijke taal en aanpak – Gebruik eenzelfde werkwijze (agile methode bijvoorbeeld) en gebruik dezelfde taal om begrip en resultaat te boeken.
3. Nieuwe functies en rollen – Denk na welke functies en rollen nodig zijn om ervoor te zorgen dat een organisatie datagedreven gaan werken. En ontwikkel als organisatie nieuwe competenties en pas daar ook je werving en selectie op aan.
4. Taal doet ertoe – Zorg voor heldere communicatie en dat je een gemeenschappelijke taal hanteert die iedereen kan volgen. Maak het niet te technisch en let ook op woorden als datagedreven of gestuurd passen bij wat je wilt bereiken.
5. Neem alle lagen mee – Neem je organisatie mee, door per behoefte te beredeneren wat de vraag is en hoe datagedreven werken daarbij kan helpen. Zorg voor ambassadeurs in alle lagen van de organisatie.
6. Oplossen– Ga er niet vanuit dat iedereen op datagedreven werken zit te wachten of begrijpt waar je mee bezig bent. Benut de witte raven (diegenen die willen) en wees je ervan bewust dat collega’s vooral willen dat hun problemen worden opgelost of worden verholpen.
7. Externe blik – Haal de externe blik in huis om te laten zien welke stappen je al maakt. Vaak helpt het naar buiten gaan om intern je boodschap beter te verkopen.
8. Behoefte samenleving – Zie datagedreven werken niet als project, maar als constant proces wat in speelt op de verandering in de samenleving.
9. Heldere afbakening – Zorg voor heldere afbakeningen van innovatie binnen organisaties en het belang van het regelen van financiering en resources voordat projecten starten.
10. Kernwaarden– Koppel de ambitie van datagedreven werken en samenwerken aan kernwaarden binnen de organisatie. Zorg zo voor draagvlaak.