Leren van een andere City Deal: City Deal Openbare Ruimte 

Op ‘Een slimme stad, zo doen we dat’, hebben we het vaak over de City Deals ‘Slim Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Maar wist u dat dat er veel meer City Deals zijn. Bijvoorbeeld de City Deal ‘Openbare Ruimte’.  
In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Deze ‘deals’ moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. De City Deal Openbare Ruimte heeft in de afgelopen drie jaar in samenwerking met diverse overheidsorganisaties, lokale overheden, academische instituten en nutsbedrijven gewerkt aan gezamenlijke initiatieven voor stedelijke vernieuwing. Deze samenwerking heeft geleid tot een allesomvattende strategie voor stedelijke transformatieprojecten.  

Grote veranderingen 

De City Deal gaat er vanuit dat de Nederlandse stedelijke gebieden grote veranderingen zullen doormaken. Bijvoorbeeld met plannen voor de herinrichting van straten en pleinen om te voorzien in verbeterde energie-infrastructuur, meer ruimte voor water en groen, en het faciliteren van nieuwe mobiliteitsvormen. Dit vraagt volgens hen om een gecoördineerde aanpak, gezien de complexiteit van werken in zowel de bovengrondse als ondergrondse stedelijke ruimte. Hoe kunnen deze omvangrijke projecten zo efficiënt mogelijk worden ontworpen, uitgevoerd, beheerd én onderhouden? In 2021 namen daarom twaalf gemeenten, vier ministeries en diverse kennisinstituten de handschoen op binnen de City Deal Openbare Ruimte om deze uitdaging aan te gaan, met als doel om traditionele werkwijzen, sectorale begrotingen, beperkende regelgeving en de strijd om ruimte achter zich te laten.  

Integralië 

Gedurende de driejarige samenwerking heeft de City Deal Openbare Ruimte diverse instrumenten, essays en onderzoeken opgeleverd, die zijn georganiseerd per thema. Het resultaat van deze samenwerking wordt onder andere getoond in het slotevenement ‘Welkom in Integralië’ op 23 april. 

Eén van de thema’s is ‘Data’ met instrumenten die ook toegepast kunnen worden in de Slimme Stad. Een voorbeeld van zo’n smart-instrument is het pleidooi voor wet-en regelgeving over kwalitatief goede data over (objecten in) de openbare ruimte en het bieden van ruimte voor experimenteren. Of het inspiratie- document. Hierin staan de best practices en (bijbehorende) belemmeringen voor gemeenten en ketenpartners met een overzicht van informatiebehoeften en bijbehorende databronnen en bronsystemen die nodig zijn om te komen tot een integrale ruimtelijke afstemming. 

Benieuwd naar alle resultaten die de City Deal Openbare Ruimte in een proces van drie jaar heeft opgeleverd? Bekijk ze hier: Kennis en instrumenten | City Deal Openbare Ruimte 

Wil jij aanwezig zijn bij de Slotmanifestatie ‘Welkom in Integralië’ op 23 april? Kijk hier: Slotmanifestatie: 23 april 2024 | City Deal Openbare Ruimte