‘Je kunt een computer niet programmeren op mededogen’ Willy de Zoete, gedeputeerde in Zuid-Holland

Gedeputeerde Willy de Zoete van Zuid-Holland heeft ‘human capital’ in haar portefeuille. Een belangrijk onderwerp, maar met de naam heeft ze niet zoveel. ‘Mensen zijn geen productiefactor, geen assets of rekenmachines.’ En daarmee kan ook beter rekening worden gehouden in discussies over digitalisering. ‘In sommige gevallen is rechtlijnigheid niet goed, dan past compassie beter.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *