Inzicht door data in drie sociaal-domein uitdagingen

Op maandag 9 oktober waren Johan Posseth en Emma Stöger van Kurtosis te gast als sprekers bij de ‘dag van de stad’. Ze deelden hoe je met data inzicht geeft op de wijken in Gemeente Alphen aan den Rijn, binnen de drie grote sociaal domein-uitdagingen: bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezonde leefomgeving. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente en ketenpartners hebben ze stap voor stap de sturingsbehoeften in kaart gebracht en vertaald naar concrete indicatoren. Het resultaat is een toegankelijk dashboard op wijkniveau op basis van open data. Heb je de presentatie op 9 oktober gemist? Bekijk hier de dia’s!