Handboek GGO Digital Twin Provincie Utrecht

Het Handboek GGO Digital Twin van de Provincie Utrecht introduceert een systeem, de GGO Digital Twin, als ondersteuning voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit digitale planning support systeem biedt inzicht in gezondheids- en veiligheidsvraagstukken in een 3D omgeving. Het combineert visualisatie, signalering en berekeningen gericht op diverse gezondheids- en veiligheidsthema’s, zoals geluid, lucht, groen, klimaatadaptatie en meer.

Deze tool is bedoeld om gemeenten te helpen bij het benutten van de afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt. Het stelt hen in staat om gebiedsgericht maatwerk te leveren door te focussen op specifieke kenmerken en uitdagingen van verschillende gebieden. Het doel is om de gezondheidskwaliteit van gebieden te begrijpen, knelpunten te identificeren, en ambities te formuleren voor een gezonde ruimtelijke ontwikkeling.

Gebiedsgericht maatwerk is de sleutel, waarbij de tool differentiatie in gezondheidskwaliteit mogelijk maakt op basis van gebiedstypen en kwaliteitsprofielen. Dit ‘mengpaneel’ biedt de mogelijkheid om de juiste kwaliteit op de juiste plek te realiseren. Principes rond plangrenzen, gebiedstypes, en kwaliteitsscores zijn essentieel bij de toepassing van deze methodiek in ruimtelijke planprocessen.