ETHIEK | REFLECTEER

Hoe kunnen we de resultaten van ons ethisch onderzoek effectief toepassen in onze besluitvorming en handelingen? Welke lessen nemen we mee naar de volgende casus? Door kritisch te reflecteren op het proces, kunnen we ons vermogen vergroten om weloverwogen en verantwoordelijke keuzes te maken. Hieronder vind je tools die je op weg helpen.

Beleid (proces)

Uitvoering (proces)

Management

Inwoner/stad

Denkraam Raad weten met digitalisering

DEDA

Talk of the Town

Het ethisch proces

Maak bewust

Hoe communiceren we over een ethisch dilemma? Deze tools helpen bewustzijn te creëren en communicatie te versoepelen.

Ga van start

Hoe zorg je ervoor dat ethiek geborgd wordt binnen je organisatie? Deze tools plaatsen ethiek in de praktijk.

Creëer perspectief

Hoe los je een ethisch dilemma op? Deze tools helpen je om ethische vragen om te zetten naar gericht handelen.

Reflecteer

Wat nemen we mee naar de volgende casus? Deze tools zet je in om op processen te reflecteren.

De landkaart is dynamisch; de community heeft de leiding over het onderhoud van de toolbox. Ken je instrumenten die zinvol zijn om aan de toolbox toe te voegen? Draag ze dan aan via onderstaande link:

Daarnaast hebben we enkele casussen toegevoegd aan de toolbox om te laten zien hoe we als city deal werken in de praktijk. Zie je een interessante toepassing waar je wat meer van zou willen weten of zou willen horen uit de praktijk? Neem dan contact op met de contactpersonen van de community of practice ‘Ethiek in de slimme stad’.