ETHIEK | IMPLEMENTEER

Bij het implementeren van slimme technologieën in een stad, dorp of bedrijf is het inbedden van een ethisch dialoog van groot belang. Een ethisch proces helpt bij het vaststellen van ethische richtlijnen en het bevorderen van verantwoordelijke besluitvorming rond de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van slimme technologieën. Hoe pak je dat aan?

Hoe zorg je ervoor dat je meteen goed van start gaat? Dat ethiek al aan het begin een onderdeel wordt van het innovatieproces? Hoe zorg je voor dialoog en tegenspraak? Deze tools helpen je verder.

Ethisch ontwerpspel

Denkraam Raad weten met digitalisering

Het ethisch proces

Maak bewust

Hoe maak je mensen bewust van de impact van ethische dilemma’s? Deze tools helpen je het ethisch dialoog te starten.

Implementeer

Hoe zorg je ervoor dat ethiek geborgd wordt binnen je organisatie? Deze tools plaatsen ethiek in de praktijk.

Creëer perspectief

Hoe pak je een ethisch dilemma aan? Deze tools helpen je om ethische vragen om te zetten naar gericht handelen.

Reflecteer

Wat nemen we mee naar de volgende casus? Deze tools zet je in om op processen te reflecteren.

De landkaart is dynamisch; de community heeft de leiding over het onderhoud van de toolbox. Ken je instrumenten die zinvol zijn om aan de toolbox toe te voegen? Draag ze dan aan via onderstaande link:

Daarnaast hebben we enkele casussen toegevoegd aan de toolbox om te laten zien hoe we als city deal werken in de praktijk. Zie je een interessante toepassing waar je wat meer van zou willen weten of zou willen horen uit de praktijk? Neem dan contact op met de contactpersonen van de community of practice ‘Ethiek in de slimme stad’.