ETHIEK | CREËER PERSPECTIEF

Slimme technologieën leiden soms tot ethische dilemma’s. Om ervoor te zorgen dat organisaties en overheden op een verantwoorde manier handelen, is het van cruciaal belang om deze ethische vragen om te zetten in gericht handelen en het bouwen van perspectief. Hoe pak je een ethisch dilemma aan? Hoe voer je een ethisch dialoog bij een concrete casus? Op deze pagina vind je tools die organisaties kunnen gebruiken om ethische kwesties te identificeren, te begrijpen en op te lossen, en hoe ze deze stappen kunnen integreren in hun dagelijks handelen.

Denkraam Raad weten met digitalisering

DEDA

IAMA

Begeleidingsethiek

Het ethisch proces

Maak bewust

Hoe maak je mensen bewust van de impact van ethische dilemma’s? Deze tools helpen je het ethisch dialoog te starten.

Implementeer

Hoe zorg je ervoor dat ethiek geborgd wordt binnen je organisatie? Deze tools plaatsen ethiek in de praktijk.

Creëer perspectief

Hoe pak je een ethisch dilemma aan? Deze tools helpen je om ethische vragen om te zetten naar gericht handelen.

Reflectie

Wat nemen we mee naar de volgende casus? Deze tools zet je in om op processen te reflecteren.

De landkaart is dynamisch; de community heeft de leiding over het onderhoud van de toolbox. Ken je instrumenten die zinvol zijn om aan de toolbox toe te voegen? Draag ze dan aan via onderstaande link:

Daarnaast hebben we enkele casussen toegevoegd aan de toolbox om te laten zien hoe we als city deal werken in de praktijk. Zie je een interessante toepassing waar je wat meer van zou willen weten of zou willen horen uit de praktijk? Neem dan contact op met de contactpersonen van de community of practice ‘Ethiek in de slimme stad’.