ETHIEK | MAAK BEWUST

Slimme technologieën hebben de potentie om ons leven op veel manieren te verbeteren, van efficiëntere bedrijfsprocessen tot veiligheid op straat en verbeterde mobiliteit in de stad. Deze technologieën hebben ook mogelijk ethische gevolgen, en het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn voordat we slimme technologieën implementeren. Hieronder vind je verschillende tools die je kunt inzetten om bewustwording te creëren op de werkvloer en de eerste stap te zetten naar het ethisch proces.

Dit is niet alleen op de werkvloer belangrijk, maar ook in je stad of dorp. Hoe kun je een cultuur creëren waar aandacht is voor tegenspraak en waar mensen kritische vragen mogen en durven stellen?: ‘Het kan, het mag, maar willen we dit ook?’ Daarin is kennis(overdracht) over de technologie, aandacht voor diverse maten van digitale geletterdheid, en digitale inclusie enorm van belang. Daarmee is dit de eerste stap die je kunt zetten in een proces waar ethiek een belangrijk deel van uitmaakt.

Ethisch ontwerpspel

Denkraam Raad weten met digitalisering

Product Impact Tool

Talk of the Town

DEDA

IAMA

Het ethisch proces

Maak bewust

Hoe maak je mensen bewust van de impact van ethische dilemma’s? Deze tools helpen je het ethisch dialoog te starten.

Implementeer

Hoe zorg je ervoor dat ethiek geborgd wordt binnen je organisatie? Deze tools plaatsen ethiek in de praktijk.

Creëer perspectief

Hoe pak je een ethisch dilemma aan? Deze tools helpen je om ethische vragen om te zetten naar gericht handelen.

Reflecteer

Wat nemen we mee naar de volgende casus? Deze tools zet je in om op processen te reflecteren.

De landkaart is dynamisch; de community heeft de leiding over het onderhoud van de toolbox. Ken je instrumenten die zinvol zijn om aan de toolbox toe te voegen? Draag ze dan aan via onderstaande link:

Daarnaast hebben we enkele casussen toegevoegd aan de toolbox om te laten zien hoe we als city deal werken in de praktijk. Zie je een interessante toepassing waar je wat meer van zou willen weten of zou willen horen uit de praktijk? Neem dan contact op met de contactpersonen van de community of practice ‘Ethiek in de slimme stad’.