KENNISPLATFORM ETHIEK
IN DE SLIMME STAD

ETHIEK in de slimme stad, ZO doen we dat!

Zet jij de slimme stad in voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, mobiliteit en verstedelijking? Dan is het van belang dat we de ethische aspecten van de inzet van data en digitale technologieën goed in kaart hebben. Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie bewust is van ethische vraagstukken en hoe borg je ethiek in jouw projecten en processen? En hoe neem je ook de inwoners hierin mee? Hoe zorg je ervoor dat zij bewust zijn van de ethische aspecten van de inzet van technologie. En waar en hoe is er ruimte voor dialoog hierover?

Op het Kennisplatform Ethiek staat alles wat jij als bestuurder, leidinggevende of betrokken professional nodig hebt om ethiek toe te passen in een smartcityproject. Op deze pagina vind je vier procesonderdelen. Bij elk onderdeel vind je tools waarmee je direct aan de slag kan. Klik op het onderdeel van jouw keuze om te beginnen.

Het ethisch proces

Maak bewust

Hoe maak je mensen bewust van de impact van ethische dilemma’s? Deze tools helpen je het ethisch dialoog te starten.

Implementeer

Hoe zorg je ervoor dat ethiek geborgd wordt binnen je organisatie? Plaats ethiek in de praktijk met deze tools.

Creëer perspectief

Hoe pak je een ethisch dilemma aan? Leer ethische vragen te vertalen naar oplossingen met deze tools.

Reflecteer

Wat nemen we mee naar de volgende casus? Reflecteer op het ethisch proces met deze tools.

Het proces is als volgt: maak bewust (bewustwording); implementeer (handvatten voor borging van ethiek binnen de organisatie); creëer perspectief (handvatten voor concrete acties bijvoorbeeld bij een project of dilemma); en reflecteer (leercurve/ evaluatie op casus en proces).

Binnen elk onderdeel staan tools. Elke tool is gericht op een specifieke doelgroep, namelijk bestuur, management en beleid, uitvoering en stad/inwoner.

Wil je bijvoorbeeld een gemeenteraad helpen om een constructief debat te voeren over ethische aspecten van digitalisering? Kijk dan in de kolom ‘Bestuur’ bij ‘Creëer perspectief’. Wil je je collega’s bewust maken van ethische vraagstukken en deze inbedden in projecten en processen? Ga dan naar de kolom ‘Uitvoering’ bij ‘Implementeer’. Ontdek de tools die passen bij jouw doelen en doelgroepen en ga aan de slag met ethiek binnen jouw organisatie!

Wil je eerst inspiratie opdoen / meer te weten komen over ethiek? Klik hier.

Het kennisplatform ethiek is dynamisch; de City Deal community heeft de leiding over het onderhoud van de toolbox. Ken je instrumenten die zinvol zijn om aan de toolbox toe te voegen? Draag ze dan aan via onderstaande link:

Daarnaast hebben we enkele casussen toegevoegd aan de toolbox om te laten zien hoe we als city deal werken in de praktijk. Zie je een interessante toepassing waar je wat meer van zou willen weten of zou willen horen uit de praktijk? Neem dan contact op met de contactpersonen van de community of practice ‘Ethiek in de slimme stad’.