PLATFORM VOOR ETHIEK
- VIND EEN INSTRUMENT

Landkaart Ethiek

De ‘Landkaart Ethiek’ geeft een overzicht van diverse instrumenten om een gesprek ovrr ethiek te voeren en maakt daarbij onderscheid in het doel (waarvoor) en de doelgroep (voor wie).

Doelen zijn onderverdeel naar:

  • inbedding/proces (handvatten voor borging van ethiek binnen de organisatie)
  • handelingsperspectief (handvatten voor concrete acties bijvoorbeeld bij een project of dilemma)
  • reflectie (leercurve/evaluatie op casus en proces)

En de doelgroepen:

  • bestuur (het niveau van waarden)
  • management en beleid (proces)
  • uitvoering (proces)
  • stad/ inwoner

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een manier om de gemeenteraad te faciliteren in het voeren van het goede debat over ethische aspecten van digitalisering? Dan vindt je in de kolom ‘Bestuur’ bij ‘Handelingsperspectief’ het ‘Denkraam Raad weten met Digitalisering’.

Ben je op zoek naar een instrument of methodiek om ethiek in te bedden als onderdeel van een project of proces en gaat het erom collega’s bewust te maken van ethische aspecten? Kijk dan in de kolom ‘Uitvoering’ bij ‘bewustwording en reflectie’.

contact

De ‘Landkaart Ethiek’ is dynamisch en wordt door de community onderhouden. Ken je instrumenten die zinvol zijn om hieraan toe te voegen, neem dan contact met XXX NAAM op, zodat we het platform verder kunnen verrijken.