Bredata: onze stedelijke visie op de digitaliserende samenleving

Tekst: Judith Van Brussel, programmamanager Bredata

Steden worden steeds drukker. Door de urbanisatie en de vergrijzing. Dat merken we ook in Breda. En dat heeft impact op hoe we hier leven. Digitalisering is een belangrijk instrument dat ons gaat helpen om de stad nu, en in de toekomst, prettiger en fijner te houden. We vinden het echter ontzettend belangrijk om digitalisering niet als doel op zich te zien. Maar als middel om de leefbaarheid van de stad voor ons, bewoners en bezoekers, te verbeteren. We zetten niet de ontwikkeling centraal, maar wat het oplevert en betekent in ons dagelijks leven.

Bredata

Om dit te kunnen realiseren werken we vanuit ‘Bredata’, een masterplan digitalisering voor de stad Breda. Bredata beschrijft de stedelijke visie op de digitalisering van de stad. Iedereen moet erop vooruitgaan, digitalisering moet in dienst staan van de kwaliteit van wonen en (be)leven. Als Bredata gidsen we Breda door de digitale transitie.

Bredata is een continu proces waarbij we met elkaar in gesprek blijven over hoe we menselijk digitaliseren. Het is een adaptief programma dat we samen met onze partners in de stad uitvoeren. Het enthousiasmeert, waarschuwt waar nodig en geeft daarmee antwoord op de vraag: ‘Whats in it for us?’

Van hardware tot orgware

We werken vanuit vier verschillende strategielijnen hardware, software, mindware en orgware. Bij hardware gaat het om de digitale infrastructuur en connectiviteit. Voor wat er nodig is in de stad om klaar te zijn voor de toekomstige diensten. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld de uitrol van glasvezel. Zowel voor ZZP’ers als voor ons als gemeente, maar ook voor bedrijven.  Bij software gaat het om met name digitale Smart City-diensten. Op het moment dat je de connectiviteit goed hebt geregeld, kun je dergelijke diensten gaan inzetten.

Bij mindware gaat het meer om de inwoners. Over hoe we hen kunnen meenemen in de ontwikkeling die er gaande is ten aanzien van digitalisering. Om te zorgen dus dat iedereen mee kan, want daar zijn ook digitale vaardigheden voor nodig en is het noodzakelijk ethische vraagstukken te bespreken. Bij orgware kijken we naar een nieuwe manier van organiseren. Er wordt steeds meer data verzameld over de stad maar op welke wijze kunnen we deze informatie terug geven aan de eigenaren. Alle sensoren die tegenwoordig in de stad hangen verzamelen steeds meer data. Daarbij kijken we op welke wijze daarvan iets kunnen teruggeven aan de inwoners.

Digitale detox

Naast de technische kant van de digitalisering zien we ook de groeiende trend waarbij mensen er bewust voor kiezen om digitaal te onthaasten in een wereld waarin we constant online zijn. Een keuze voor een digitale detox waarbij uitloggen, ontkoppelen en tot jezelf komen ook leidt tot meer tijd nemen voor elkaar. Om echt fysiek samen te komen met andere mensen. Zeker vanuit jongeren horen we deze behoefte terug maar social media houdt ze in de greep. Vanuit Bredata gaan we hierover het gesprek aan en proberen we te faciliteren in een stukje bewustwording bij verschillende partners en projecten te organiseren. Kortom, de menselijke maat is daarbij voor ons belangrijk. En om ook oog te hebben voor rust en menselijk fysiek contact.

Breda brengt het samen

Breda vaart met deze ambitie en aanpak dus duidelijk een eigen koers. Die komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is rechtstreeks toe te schrijven aan ons DNA. Aan hoe we hier in Breda met elkaar omgaan, wat we belangrijk vinden, hoe we succes willen boeken met en voor elkaar. Dat hebben we samengevat in 1 zin die het fundament vormt van onze Bredase cultuur: Breda brengt het samen. Dit motto staat dan ook aan de basis van onze aanpak om digitalisering te stimuleren. Dat zien we terug in 2 belangrijke uitgangspunten:

1. We doen het voor onze inwoners en bezoekers

Want Breda is een stad waar we voor elkaar zorgen, waar we op elkaar letten. Een (h)echte samenleving. Digitale ontwikkelingen moeten altijd van waarde zijn voor onze inwoners en bezoekers. Dat staat centraal in alles wat we doen.

2. We doen het samen met de beste experts en specialisten

Onze deur staat wagenwijd open voor de beste en slimste experts. Organisaties en mensen die de kennis, kunde en expertise brengen en delen om samen met ons van Breda de meest digitaal inclusieve stad te maken. Ongeacht of ze uit Breda komen, of – ver – daarbuiten; samen ontwikkelen we oplossingen om het leven hier aangenaam te houden. Wij geloven dat samenwerken de sleutel is naar het realiseren van onze ambitie. Daarom zoeken we altijd partners die zich herkennen in deze aanpak: digitaal inclusief innoveren. Oplossingen ontwikkelen die van waarde en betekenis zijn in het dagelijks leven.

Als Bredata stimuleren, verbinden én faciliteren we. Samen zoeken we naar vernieuwing die waarde oplevert. En dat niet alle projecten daarin (direct) resultaat opleveren begrijpen we als geen ander. Dat hoort nu eenmaal bij een ambitieuze, innovatieve benadering.

Wil je meer weten over de aanpak van Gemeente Breda (Bredata) en zien hoe het beleid van Breda in de praktijk eruitziet (casus Hazeldonk)? Kom naar de Trots op Projectendag in Breda op 14 september! Meld je aan via slimmestadzodoenwedat.nl