Hoe smart is jouw bedrijf? Raadpleeg het Bewustwordingsmodel Smart City

De slimme stad wordt alsmaar prominenter in de wereld van stedelijke ontwikkeling. De reden spreekt voor zich: nu dat technologie steeds geavanceerder wordt, is het van cruciaal belang dat we de mogelijkheden die deze technologieën kunnen bieden ook gaan inzetten voor de stad van de toekomst.

Ook weten we dat de slimme stad niet zonder uitdagingen of hindernissen plaatsvindt. Eén van de grootste hindernissen is het creëren van een gemeenschappelijke taal en samenhang in de projecten van de verschillende samenwerkende instanties. Daarvoor kunnen we het ‘Bewustwordingsmodel Smart City’ inzetten!

Het model is door de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkeld. Het laat op vijf niveau’s zien in welke mate een organisatie of bedrijf slim is. Het doel hiervan is om te bepalen of opdrachtgever en opdrachtnemer dezelfde taal spreken.

Per stap is aangegeven hoe het level bepaalt hoe men omgaat met samenwerkingsvormen, businesscases, organisatie, data en technologie. Het model zorgt ervoor dat alle partners binnen een samenwerking dezelfde betekenis van begrippen hanteren, wat moet leiden tot betere resultaten.

Ben jij benieuwd naar het Bewustwordingsmodel? Klik hier om het te raadplegen.