stephan

‘Je kunt een computer niet programmeren op mededogen’ Willy de Zoete, gedeputeerde in Zuid-Holland

Gedeputeerde Willy de Zoete van Zuid-Holland heeft ‘human capital’ in haar portefeuille. Een belangrijk onderwerp, maar met de naam heeft ze niet zoveel. ‘Mensen zijn geen productiefactor, geen assets of rekenmachines.’ En daarmee kan ook beter rekening worden gehouden in discussies over digitalisering. ‘In sommigeLees verder »‘Je kunt een computer niet programmeren op mededogen’ Willy de Zoete, gedeputeerde in Zuid-Holland

‘We leven niet meer in een tijdwaar in elke gemeente zelf het wiel uitvindt’ Fatma Koser Kaya, wethouder in Amersfoort

‘De expertise van anderen moet je benutten en betrekken bij wat je doet.’ Voor de Amersfoortse wethouder Fatma Koser Kaya is het logisch dat ze juist op het thema smart city samenwerkt met andere overheden, met bedrijven en met kennisinstellingen. ‘Het RIVM of de UniversiteitLees verder »‘We leven niet meer in een tijdwaar in elke gemeente zelf het wiel uitvindt’ Fatma Koser Kaya, wethouder in Amersfoort

‘De huidige regels, processen en wetgeving geven vaak geen goed antwoord’ Saskia Bruines, wethouder in Den Haag

‘Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk en leefbaar Den Haag? Die vraag staat centraal. Nieuwe technologie en data bieden kansen om daaraan te werken. Veel dingen zijn nog onbekend: wat is het effect van een nieuwe technologie op een stad en wat komt erbij kijken?Lees verder »‘De huidige regels, processen en wetgeving geven vaak geen goed antwoord’ Saskia Bruines, wethouder in Den Haag